PASTOR - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Pastor (łac. pasterz) to duchowny protestancki (ewangelikalny). Pastor jest osobą, która stoi na czele zboru/parafii. 

Pełni obowiązki duszpasterskie, jest odpowiedzialny za nauczanie i koordynuje pracę lokalnej społeczności (Efezjan 4:11).

Zbór (kongregacja) jest odpowiednikiem parafii. Określenie to odnosi się do grupy wyznawców przynależących do lokalnej wspólnoty wierzących. Kościół (gr. ekklesia) zgromadzenie, społeczność, wspólnota.


Pasterska rola często przypisywana jest chrześcijańskim przywódcom (Dzieje Apostolskie 20:28; 1 Piotra 5:2), naśladującym Chrystusa (Ew. Jana 10:14; 1 Piotra 5:4). Dwoma wymiennymi terminami używanymi dla określenia roli przywódcy i pasterza we wczesnym kościele są: Biskup (gr. episkopos: doglądający, nadzorca, przełożony) podkreśla funkcję przywódczą i zarządzającą; oraz Starszy (gr. presbyteros) wskazuje na starszy wiek, a więc większą mądrość i szersze doświadczenie. Apostoł Paweł powiedział starszym z Efezu (Dzieje Apostolskie 20:17), że Duch Święty uczynił ich biskupami (tzn. zarządcami), aby paśli zbór Boży. Te dwa terminy wydają się również oznaczać to samo (Tytusa 1:5-7), gdzie ap. Paweł mówił o ustanowieniu starszych i podał równocześnie kwalifikacje dla biskupów. Tak więc termin starszy, biskup i pasterz (pastor) oznaczają ten sam urząd, podkreślając tylko inny aspekt tej funkcji. Jednakże w każdym przypadku terminy te sugerują kogoś oddzielonego do roli przywódcy w lokalnym kościele. 


Kwalifikacje i charakter duchownego określa Pismo Święte (1 Tymoteusza 3:1-7) "Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niewybuchowy, lecz łagodny, niekłótliwy, nie chciwy pieniędzy, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też mieć dobre świadectwo u ludzi spoza kościoła, aby nie popadł w lekceważenie i sidła diabła".

Pastor Piotr Skoczylas
Tel. 505894273
e-mail
 pastor_skala@o2.pl

KAZANIA
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego