WYZNANIE WIARY - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Chrzest wiary
Wieczerza-Komunia
ŚlubPodstawowym elementem organizacyjnym Kościoła Zielonoświątkowego jest Zbór (gmina, zgromadzenie, kongregacja) - odpowiednik Parafii. Określenie to odnosi się do grupy wyznawców przynależących do lokalnej wspólnoty wierzących.Podstawa prawna: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku(Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 254, z dn. 26.04.1997r.)


Wyznanie Wiary Kościoła Zielonoświątkowego w RP


Komentarz do wyznania wiary Kościoła Zielonoświątkowego w RP


Status prawny edukacji religijnej 
Dzieje Apostolskie 2:38-42
Opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Z oddaniem też trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego