Zakład Karny - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

MISJA WIĘZIENNA

Prowadzimy służbę duszpasterską w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim.
Spotkania odbywają się w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca.

Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
Ew. Mateusza 25:36Art. 1. Celem Misji Więziennej jest zapewnienie opieki duszpasterskiej osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zapoznawanie tych osób z Dobrą Nowiną o nowym życiu w Jezusie Chrystusie.
Art. 2. Podstawy prawne działalności Misji Więziennej stanowią:
-Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP
(Dz. U. nr 41, poz. 254, art. 19, pkt.1.3.4 z dnia 20.02.1997r.).
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. nr 159, poz. 1546 z dnia 02.09.2003 r.).
-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. (Dz. U. nr 106, poz. 1157 z dnia 14.09.2001 r.).
-Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP.  

Misja Więzienna Kościoła Zielonoświątkowego w RP

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego