WIECZERZA-KOMUNIA - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina,

Kościół wspomina śmierć Chrystusa. Akt ten określa się następującymi terminami:

Wieczerza Pańska (1 Koryntian 11:20)
Łamanie Chleba (Ew. Mateusza 26:26)
Kielich i chleb (1 Koryntian 10:16-17; 11:25-28)
Stół Pański (1 Koryntian 10:21)
Komunia w znaczeniu wspólnoty (1 Koryntian 10:17)
Eucharystia w znaczeniu dziękczynienia (Ew. Marka 14:22)

.
.

- Udział w Wieczerzy Pańskiej jest uczestniczeniem przez wiarę w jedynej, zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa, złożonej na krzyżu.

- Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna.
- Wieczerza Pańska nie jest składaniem Chrystusa w ofierze i nie ma w niej żadnej innej ofiary, poza ofiarą uwielbienia i dziękczynienia
(Hebrajczyków 13:15), jaką chrześcijanie nieustannie składają Bogu za Jezusa Chrystusa.
- Chrystus nakazał błogosławić chleb i wino, by w ten sposób poświęcić je jako widzialne znaki Jego niewidzialnego Ciała i Krwi.
- Elementy Wieczerzy Pańskiej, chleb i wino, w taki sposób odnoszą się do Chrystusa, że można je nazywać Jego Ciałem i Krwią

(1 Koryntian 10:16), choć w swojej istocie i naturze nie przestają być one nadal rzeczywistym chlebem i winem.
- Spożywanie chleba i picie wina podczas Wieczerzy Pańskiej musi być połączone z wiarą, ponieważ elementy te same w sobie nie mają mocy sprawczej, a stają się sądem dla tych, którzy podchodzą do tych świętych znaków bez wiary.

- Wieczerza Pańska to widzialne Słowo, przez które Kościół głosi śmierć Pana, Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście w chwale; jest też świadectwem jedności Kościoła.
- Wieczerza Pańska obejmuje: rozważanie stosownych fragmentów Pisma Świętego
(w tym słów Ustanowienia 1 Koryntian 11:23-26), modlitwę dziękczynną i błogosławieństwo poszczególnych elementów, łamanie i spożywanie chleba oraz picie z kielicha.
- Do Wieczerzy Pańskiej mają prawo przystępować wyłącznie osoby nawrócone i ochrzczone.
- W Wieczerzy Pańskiej nie mogą uczestniczyć osoby, które w ramach dyscypliny kościelnej zostały tego prawa pozbawione.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego