religia - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Punkt Katechetyczny

Nasze zajęcia prowadzone są w pozaszkolnym punkcie katechetycznym i odbywają się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie  warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. nr 36 , poz.155); Rozporządzenie Ministra Edukacji z 25 marca 2014 r. par. ust 4. oraz na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 41, poz. 254);
Uczniowie otrzymują zaświadczenie z oceną końcową, która jest wpisywana do świadectwa szkolnego jako ocena z religii.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego