Nabożeństwo - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Dzień dobry, w imieniu naszej społeczności, zapraszam na cotygodniowe niedzielne spotkania, które odbywają sie o godz. 10.00 i składają się z kilku ważnych elementów:

Dzieje Apostolskie 2:42 I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

UWIELBIENIE -Ważnym elementem naszych nabożeństw jest oddawanie czci i chwały dla Boga -poprzez: muzykę, śpiew, modlitwę oraz kolektę. Wierzymy, że w czasie uwielbienia Duch Święty napełnia nas swoją obecnością i ma moc przemieniać nasze serca oraz zachęca nas do szukania Jego obecności. Psalm 68:5 Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego, wychwalajcie Tego, który jest na obłokach. Imię Jego wysławiajcie, radujcie się przed Jego obliczem.

KAZANIE -Centralne miejsce zajmuje kazanie (homilia), nauczanie i zwiastowanie Słowa Bożego.
2 List do Tymoteusza 3:16-17 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

WIECZERZA PAŃSKA (komunia) -Zazwyczaj w pierwszą niedziele miesiąca.

1 List do Koryntian 11:23 ...to czyńcie na pamiątkę moją.


MODLITWA -Po kazaniu ma miejsce modlitwa z nałożeniem rąk w
odpowiedzi na Słowo Boże oraz indywidualne potrzeby. 

Ew. Marka 16:18 ...Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.

RELACJE -Po zakończeniu nabożeństwa poświęcamy czas na społeczność przy kawie.
List do Rzymian 12:5 Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.

                                                                                                                                                           pastor Piotr Skoczylas

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego