Nabożeństwo - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapraszamy na nasze otwarte spotkania, które odbywają się w niedziele o godz. 10.00 oraz w środę o godz. 18.00.

Dzieje Apostolskie 2:42 I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

UWIELBIENIE - Ważnym elementem naszych nabożeństw jest oddawanie czci i chwały dla Boga - poprzez: muzykę, śpiew i modlitwę. Wierzymy, że w czasie uwielbienia Duch Święty napełnia nas swoją obecnością i ma moc przemieniać nasze serca oraz zachęca nas do szukania Jego obecności. Psalm 68:5 Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego, wychwalajcie Tego, który jest na obłokach. Imię Jego wysławiajcie, radujcie się przed Jego obliczem.
KAZANIE - Centralne miejsce zajmuje kazanie (homilia), nauczanie i zwiastowanie Słowa Bożego.
 2 List do Tymoteusza 3:16-17 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
WIECZERZA PAŃSKA  (komunia) - Zazwyczaj w pierwszą niedziele miesiąca.
1 List do Koryntian 11:23 ...to czyńcie na pamiątkę moją.
MODLITWA - Po kazaniu ma miejsce modlitwa z nałożeniem rąk w odpowiedzi na Słowo Boże oraz indywidualne potrzeby.
Ew. Marka 16:18 ...Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.
RELACJE - Po zakończeniu nabożeństwa poświęcamy czas na społeczność przy kawie.
List do Rzymian 12:5 Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego