modlitwa - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:

Dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Ew. Mateusza 21:13

Wzywaj Mnie, a Ja będę ci odpowiadał: pragnę ci oznajmić rzeczy wielkie, lecz zakryte, wcale ci nieznane.
Ks. Jeremiasza 33:3

Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Psalm 62:9

Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze, dziękczynienia za wszystkich ludzi, Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. 1 List do Tymoteusza 2:1-2

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Ew. Mateusza 7:7

Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
List Jakuba 5:16

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy. 1 List Jana 5:14-15

...budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. List Judy 1:20

Nieustannie się módlcie! 1 List do Tesaloniczan 5:17

Kochajcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ew. Mateusza 5:44

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego