Wyznanie Wiary - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR "SKAŁA" w Lublińcu

Przejdź do treści

Menu główne:


- WIERZYMY, ŻE PISMO ŚWIĘTE - BIBLIA -
JEST  SŁOWEM BOŻYM, NIEOMYLNYM I
NATCHNIONYM PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO,
I STANOWI JEDYNĄ NORMĘ WIARY I ŻYCIA.

- WIERZYMY W BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ
JEDYNEGO, W OSOBACH
OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.

- WIERZYMY W SYNOSTWO BOŻE JEZUSA CHRYSTUSA,
POCZĘTEGO Z DUCHA ŚWIĘTEGO,
NARODZONEGO Z MARII DZIEWICY;
JEGO ŚMIERĆ NA KRZYŻU
ZA GRZECH ŚWIATA I JEGO
ZMARTWYCHWSTANIE W CIELE;
W JEGO WNIEBOWSTĄPIENIE I
POWTÓRNE PRZYJŚCIE W CHWALE.

- WIERZYMY W POJEDNANIE Z BOGIEM
PRZEZ OPAMIĘTANIE I  WIARĘ
W EWANGELIĘ, W CHRZEST I WIECZERZĘ PAŃSKĄ.

- WIERZYMY W CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM,
PRZEŻYWANIE PEŁNI DUCHA I JEGO DARÓW.

- WIERZYMY W JEDEN KOŚCIÓŁ, ŚWIĘTY,
POWSZECHNY I APOSTOLSKI.

- WIERZYMY W UZDROWIENIE CHORYCH
JAKO ZNAK ŁASKI I MOCY BOŻEJ.

- WIERZYMY W ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE WIECZNE.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego